Business Continuity Management

Odolnost podniku, je schopnost podniku zajistit kontinuitu podnikání i během mimořádných situací. V dnešní významně konkurenční době je to jedna z nejdůležitějších schopností podniku vůbec. Z tohoto důvodu by měly podniky být schopny předvídat mimořádné události a zároveň by měly mít připravené strategie, jak se s mimořádnou událostí vyrovnat. Měly by být schopny vyhodnotit minulé události a zároveň se z nich poučit tak, aby na ně byly v budoucnu připraveny. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl připravit se na tyto události a naučil vás, jak se s nimi vypořádat a případně se z nich zotavit.

Příklady úspěšných projektů

  • Hlavní město Praha – Řízení BCM při migraci aplikačního portfolia  
  • Hlavní město Praha – Zpracování havarijního plánu datového centra  
  • ČD Telematika a.s. – Projektové řízení a Disaster Recovery plány  
  • ethio telecom – Školení Risk and Business Continuity  
  • Vězeňská služba České republiky – Aktualizace DR plánů  

Expert

Jakub Šebek

Manažer v Grant Thornton 

Jakub se zaměřuje na projekty v oblasti ICT poradenských služeb v rámci České a Slovenské republiky. Jakub má převážně zkušenosti v auditu stavu ICT ve veřejné správě a vodohospodářských společnostech a v oblasti procesu vývoje SW. 

Má certifikaci dle ISO/IEC 27000 ISMS, ITIL, TOGAF a ArchiMate. Dále může nabídnout znalosti související s IT v oblastech softwaru i hardwaru, procesním modelováním a Enterprise architekturou. 

Více o expertovi