Efektivita řízení

Byznysové prostředí se nikdy neměnilo rychleji než nyní. Co platí dnes, může být zítra úplně jinak a uhájit svou pozici na trhu nebylo nikdy náročnější. 

 Zvyšování výkonnosti a efektivity systémů řízení se může odehrávat jak v rovině strategické, tak provozní. Tomu pak i odpovídá cílení poradenské služby a rozsah prací.  

Na jaké oblasti je dobré se zaměřit

 • optimalizace provozního řízení, procesů a jejich kalkulace 
 • systémy řízení a zvyšování výkonnosti 
 • komplexní procesní analýza 
 • procesně personální audit 
 • zavedení robotické automatizace procesů 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Naše služby

V rámci našich služeb se můžete spolehnout na poskytnutí odborných kapacit našich expertů, kteří vám připraví optimalizační scénáře na míru.  

Pomůžeme vám vytvořit provozní strategii včetně návrhu jejích variant či ekonomického modelu návratnosti. Podpoříme či plně vytvoříme systém pro strategické a operativní plánovánívaší společnosti. 

V rámci poskytnuté služby vytvoříme metodiku pro správné nastavení systému řízení, včetně jejího promítnutí do praxe (tvorba map, dokumentace, školení apod.). 

Zavedeme systém řízení na bázi provozního controllingu (střediskový a produktový controlling, logistický controlling, kontrola KPI).  

Navrhneme či zrevidujeme kalkulační postupya zároveň vám nabídneme zkušenosti s tvorbou či revizí výkonových norem. 

Jak postupujeme?

Na začátku uděláme krátkou vstupní analýzu procesů společnosti. Výsledkem bude seznam oblastí, ve kterých se nachází procesní a ekonomický potenciál nebo oblastí, které vaše společnost řeší jiným způsobem než obdobné společnosti. 

U vybraných oblastí provedeme detailní analýzu, sesbíráme potřebná data a informace, seznámíme se s interními procesy společnosti, posoudíme firmu jako komplexní celek se zaměřením na oblasti s vysokým rizikem. 

Připravíme studii proveditelnostia následně vypracujeme návrh na odstranění zjištěných nedostatků s cílem zvýšit efektivitu a snížit náklady. 

Implementujeme systémy řízení včetně strategických i provozních řešení v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivity a tím i konkurenceschopnosti. 

Přínosy

Rozhodnete-li se této problematice věnovat s naší pomocí, můžete očekávat následující přínosy: 

 • Identifikace čekajících hrozeb i příležitostí. 
 • Komplexní řešení a vytvořená na míru vašemu podnikání. 
 • Nové impulsy pro následující růst a rozvoj, což se projeví stabilizací a posílením tržní pozice, udržitelném zvyšování výkonnosti a růstu hodnoty firmy. 
 • Pomoc a dohled během realizace. 

Expert

Pavel Prokop

Senior Manager v Grant Thornton

Pavel Prokop působí v Grant Thornton na pozici Senior Manager a v rámci své činnosti pro CPE se zaměřuje na systémy řízení, procesní zlepšování, organizační rozvoj a inovace v řízení společnosti.   

Má rozsáhlé zkušenosti s návrhy a implementací opatření v oblasti strategického rozvoje, řízení kvality, řízení portfolia projektů, vnitřního kontrolního systému, on-line prodeje a ochrany dat podle nařízení GDPR. Pracoval pro společnosti AXA CZ, s.r.o., ŠkoFin, s.r.o., PPF group či M.C.TRITON. Pavel má komplexní znalosti ve všech oblastech podnikového řízení.  

Pavel má přes 27 let praxe, z toho více než 10 let v poradenství. Dokončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze a absolvoval MBA studium na Rochester Institute of Technology v USA.   

Více o expertovi