EFEKTIVITA v oblasti rozvoje obchodu

Pomocí targetingu maximalizujeme efektivitu prodejních kampaní, která vede ke zvýšení zisku a snížení nákladů. 

Dobře nastavené přímé kampaně mohou být efektivním prodejním nástrojem, který dokáže zvýšit dosah kampaní a snížit celkové náklady. 

V rámci on-line aktivit dokážeme prostřednictvím akvizicí, retence a cross-sellu zvýšit efektivitu vašeho prodeje. 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Příklady úspěšných projektů

S čím jsme pomáhali

Společnost se rozhodla transformovat svůj online akviziční kanál na moderní platformu kombinující technologická řešení s kvalitně nastavenou zákaznickou zkušeností a odpovídajícím akvizičním procesem. 

Jak jsme k tomu přistoupili

 • Pomocí datové analýzy jsme vytvořili představitele cílových segmentů klienta 
 • Zmapovali jsme současný stav zákaznické zkušenosti v online prostředí 
 • Navrhli jsme nové schéma digitálních kampaní, architektury webu a jejich propojení s lead managementem call centra 
 • Řešení kombinuje moderních technologické nástroje a očekávání od zákaznické zkušenosti z pohledu cílových segmentů 

A výsledky?

Zavedení nových procesů práce se zákaznickými daty, spojení jednotlivých kanálů (kampaně, web, call centru) v jeden funkční celek, který generuje násobně více klientů a zvyšuje úroveň celé online zákaznické zkušenosti. 

S čím jsme pomáhali

Převzali jsme špatně zacílené kampaně s nízkým výkonem. Naším úkolem bylo upravit je a vytěžit z nich maximum.

Jak jsme k tomu přistoupili

 

 • Upravili jsme parametry kampaní – oslovili jsme méně lidí, zato jsme přesněji zacílili. 
 • Navrhli jsme nové zdroje pro pravidelný sběr potenciálních klientů. 
 • Nastavili jsme procesy k okamžitému oslovení lidí. 

 

A výsledky?

Desetitisíce prodaných produktů za rok 2018 

Zvýšení konverze o 50 % 

Zvýšení marže z úvěrových kampaní o 20 %. 

Expert

Jakub Stuchlík

Manažer v Grant Thornton  

Jakub se zaměřuje především na projekty týkající se rozvoje prodeje a strategické segmentace. Specializuje se na bankovní sektor, protože během své předchozí praxe načerpal zkušenosti zejména v bankovnictví. 

Šest let působil v ČSOB v útvarech strategie, interní komunikace a v přímých kampaních, kde odpovídal za úvěrové kampaně.      

V CPE se specializuje na rozvoj obchodu a nastavení správné marketingové a obchodní strategie u SME firem. 

Více o expertovi