Naši experti

Jiří Dvořák

Senior Manager v Grant Thornton 

Jiří se zaměřuje na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty, kterými se zabývá se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech. 

Dále pracuje na inovačních projektech zaměřených na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Jiří pracuje v energetickém sektoru přes 14 let a v poradenství se pohybuje 9 let.

 

Více o expertovi

Pavel Prokop

Senior Manager v Grant Thornton

Pavel Prokop působí v Grant Thornton na pozici Senior Manager a v rámci své činnosti pro CPE se zaměřuje na systémy řízení, procesní zlepšování, organizační rozvoj a inovace v řízení společnosti.   

Má rozsáhlé zkušenosti s návrhy a implementací opatření v oblasti strategického rozvoje, řízení kvality, řízení portfolia projektů, vnitřního kontrolního systému, on-line prodeje a ochrany dat podle nařízení GDPR. Pracoval pro společnosti AXA CZ, s.r.o., ŠkoFin, s.r.o., PPF group či M.C.TRITON. Pavel má komplexní znalosti ve všech oblastech podnikového řízení.  

Pavel má přes 27 let praxe, z toho více než 10 let v poradenství. Dokončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze a absolvoval MBA studium na Rochester Institute of Technology v USA.   

Více o expertovi

Jiří Rybár

Managing Partner CPE

Jiří je autorem konceptu a zakladatelem Centra provozní efektivity. 9 let působil v Expense Reduction Analysts na pozici Country Managera v ČR, kde rozvíjel partnerský tým a služby této poradenské společnosti.

V oblasti služeb klientům načerpal zkušenosti také během svého 14letého působení v ING Bank, Fortis Bank a BNP Paribas, kdy v rámci poradenství tuzemským i mezinárodním klientům pomáhal navrhovat a implementovat různé produkty řízení hotovosti a likvidity. Jiří je certifikovaný ICM u ACT Londýn.

Více o expertovi

David Sedlář

Manažer v Grant Thornton 

David působil 10 let v manažerských rolích telekomunikačních společností (pro B2B i B2C zákazníky), kromě toho má více než desetiletou praxi jako strategický konzultant. V roli strategického konzultanta pracoval v nejrůznějších oborech (utility, FMCG, retail, výrobní podniky, farmacie, doprava). 

Společně s klienty se zaměřuje na témata týkající se produktových inovací, hledání a realizování nových příležitostí k růstu či segmentace zákaznických skupin. 

Více o expertovi

David Seibert

Managing partner v Expandist 

David pracoval přes 20 let na komerčních pozicích v managementu firem v ICT, FMCG, retailu či ve výrobě a soustředil se především na jejich nastartování k většímu růstu. 

Dnes funguje jako managing partner společnosti Expandist, která se zaměřuje především na nastartování on-line prodeje firem, nastavení omnichannel komunikace a na ziskový marketing.    

S CPE spolupracuje na projektech jako expert na rozvoj digitálních prodejních možností. 

 

Více o expertovi

Michael Sikora

Manager v Grant Thornton 

Michael se zaměřuje především na administraci projektů a projektový management v sektoru energetiky, inovací a alternativních paliv. Zvláště pak v projektech chytrých sítí, decentralizace, electromobility a vodíkové mobilityKromě toho se věnuje i dotačnímu poradenství, optimalizaci procesů a studiím proveditelnosti. Michael působí v poradenství 5 let. 

Více o expertovi

Jakub Stuchlík

Manažer v Grant Thornton  

Jakub se zaměřuje především na projekty týkající se rozvoje prodeje a strategické segmentace. Specializuje se na bankovní sektor, protože během své předchozí praxe načerpal zkušenosti zejména v bankovnictví. 

Šest let působil v ČSOB v útvarech strategie, interní komunikace a v přímých kampaních, kde odpovídal za úvěrové kampaně.      

V CPE se specializuje na rozvoj obchodu a nastavení správné marketingové a obchodní strategie u SME firem. 

Více o expertovi

Jakub Šebek

Manažer v Grant Thornton 

Jakub se zaměřuje na projekty v oblasti ICT poradenských služeb v rámci České a Slovenské republiky. Jakub má převážně zkušenosti v auditu stavu ICT ve veřejné správě a vodohospodářských společnostech a v oblasti procesu vývoje SW. 

Má certifikaci dle ISO/IEC 27000 ISMS, ITIL, TOGAF a ArchiMate. Dále může nabídnout znalosti související s IT v oblastech softwaru i hardwaru, procesním modelováním a Enterprise architekturou. 

Více o expertovi

Jan Zajíček

Partner v Grant Thornton 

Jan vede v Grant Thornton Advisory divizi Transformation zaměřenou na řízení změn ve společnostech, projektové financování a zpracování strategických dokumentů a studií proveditelnosti. 

Primárně se zaměřuje na komplexní řízení projektů a projektových programů a na budování organizačních jednotek projektové kanceláře.  

Jan má zkušenosti i jako interní auditor integrovaných systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti. Je držitelem certifikátu Project Management Professional (PMP), certifikátu manažera kvality a certifikátu interního auditora dle ISO norem. 

V poradenství působí více než 15 let a za tuto dobu se podílel na realizaci projektů jak pro soukromou, tak veřejnou sféru. Přes 7 let se věnuje vzdělávání v oblasti projektového managementu. 

Více o expertovi