Nastavení projektové kanceláře

Správně nastavené procesy projektového řízení jsou skvělým nástrojem strategického řízení.  

Účelem každé podnikatelské činnosti je dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti. 

Naplnění tohoto účelu je spjato se stále sílícím tlakem na management na všech úrovních, bez ohledu na to, jestli se jedná o růst efektivity výroby, růst kvality služeb nebo snižování nákladů.  

Tradiční styl řízení proto v dnešní době už nestačí. To je důvod proč organizace hledají propojení tradičních způsobů řízení s řízení horizontálním. Řešením pro mnohé z nich je budování projektové kanceláře. 

 Projektová kancelář (PMO) představuje organizační jednotku, která poskytuje asistenci, poradenství a odborné znalostivšem skupinám zainteresovaným na projektech a projektových výstupech. 

 Přímo podporuje vlastníky a manažery projektů. Cílem PMO je zajistit úspěch projektu a dosáhnout tím přínosů pro organizaci. 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Naše služby

 • Služby CPE poskytované v souvislosti s nastavením projektové kanceláře se soustřeďují na naplnění několika klíčových kroků, bez kterých nebude PMO nikdy zcela funkční.  

  Projekt trvá 6 měsíců obsahuje následující klíčové body: 

  • učinění klíčových rozhodnutí(výběr projektové metodiky, rozhodnutí o umístění PMO do organizační struktury, rozdělení odpovědností atd.), 
  • definice procesů projektového řízení a návrh organizačního zajištění včetně návrhu počtu pracovníků PMO, 
  • návrh potřebných šablon, příprava školících materiálů a realizace školení 
  • asistence při pilotním provozu PMO a v návaznosti na vyhodnocení pilotního provozu i aktualizace metodiky. 

Přínosy

V případě úspěšné implementace projektové kanceláře mohou organizace využívat řadu přínosů. Mezi ty největší patří: 

 • získání nástroje pro efektivní realizaci strategických cílů organizace, 
 • nastavení důležité podmínky pro neustálé – projektově řízené – zlepšování procesů, 
 • zajištění efektivní koordinace mezi jednotlivými projekty a projektovými programy, 
 • nastavení jasně daných pravidel, pravomocí a odpovědností (včetně transparentní motivace). 

Expert

Jan Zajíček

Partner v Grant Thornton 

Jan vede v Grant Thornton Advisory divizi Transformation zaměřenou na řízení změn ve společnostech, projektové financování a zpracování strategických dokumentů a studií proveditelnosti. 

Primárně se zaměřuje na komplexní řízení projektů a projektových programů a na budování organizačních jednotek projektové kanceláře.  

Jan má zkušenosti i jako interní auditor integrovaných systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti. Je držitelem certifikátu Project Management Professional (PMP), certifikátu manažera kvality a certifikátu interního auditora dle ISO norem. 

V poradenství působí více než 15 let a za tuto dobu se podílel na realizaci projektů jak pro soukromou, tak veřejnou sféru. Přes 7 let se věnuje vzdělávání v oblasti projektového managementu. 

Více o expertovi