O CPE

Zjistěte více o tom, jak můžete své firmě pomoci efektivně růst a optimalizovat náklady. Centrum provozní efektivity vám na míru sestaví tým odborníků, který odhalí problém a také ho vyřeší. 

Co je CPE?

CPE má řešení na širokou škálu provozních problémů a potřeb firem. Synergickým způsobem k tomu používá vlastní lidské ZDROJE, EXPERTÝZU i jednotnou a ověřenou METODIKU. To vede k rychlejšímu a pohodlnějšímu uspokojení potřeb klienta, aniž by musel složitě mapovat trh poradenských služeb, hledat a vybírat tu pro něj nejvhodnější.

Kdy CPE pomáhá?

CPE je pro firmy zajímavé především ve fázi růstu nebo stagnace. Během překotného růstu totiž mívají firmy velké problémy s efektivitou a nestíhají zavádět procesy. Typický je i nedostatek zdrojů (lidské, kapacitní, materiálové, finanční, časové) a jejich neefektivní využívání.
V průběhu stagnace mají firmy většinou čas se zamýšlet nad tím, jak opět nastartovat růst. A hledají koncepční řešení, která jim k tomu pomohou. Obvykle to bývají optimalizace, inovace, vývoj nových produktů, akvizice či expanze na jiné trhy.

Pro koho je CPE vhodné?

CPE se specializuje na poradenství pro firmy, které spadají do středního tržního segmentu. Nicméně má velký potenciál pomoci větším firmám nebo korporacím.

Naše hodnoty

Produkt CPE

CPE představuje produkt, který je založený na reálné zpětné vazbě trhu a dlouhodobých zkušenostech z praxe jeho členů. CPE reaguje na potřeby trhu bez ohledu na aktuální fázi ekonomického cyklu národního nebo globálního hospodářství a zároveň bere v úvahu konkrétní potřeby firem v různých provozně klíčových fázích jejich životního cyklu.

Organizace CPE

CPE využívá promyšlený a ověřený organizační systém postavený na zapojení silných stránek zainteresovaných a specializovaných odborníků.
Díky týmové spolupráci odborníků z různých oborů vznikají velmi úspěšné projekty. Specializovaní odborníci z jednotlivých oblastí jsou tak garancí nejen vysoké úspěšnosti projektů, ale i spokojenosti na straně klientů.

Metodika realizace projektů CPE

V CPE se aplikuje propracovaná metodika realizace projektů zaměřená na výsledek. V rámci metodiky vznikl i systém odměn, který vede k vysoké angažovanosti jednotlivých zúčastněných odborníků, a tím i k lepším výsledkům implementace projektu.
Páteří systému je propracovaný transparentní success fee model odměňování odborníků. Dle povahy projektů samozřejmě nabízíme i odměnu časovou nebo i hybridní modely spolupráce.

3 pilíře CPE

Produkt CPE prošel vývojem v reakci na měnící se potřeby trhu v důsledku makroekonomického vývoje a zkušeností jeho tvůrcůBěhem vývoje vykrystalizovaly 3 hlavní pilíře, které mohou firmám výrazně pomoci optimalizovat chod, ušetřit náklady a zvýšit zisk.