OPTIMALIZACE v oblasti rozvoje obchodu

Zákazníci dnes vyžadují maximálně pohodlný nákupní proces. Je proto důležité optimalizovat zákaznické cesty tak, aby jim nic nepřekáželo v plynulém využívání služeb. To následně povede i k růstu akvizic a lepší retenci. 

V rámci cenotvorby dokážeme najít optimální cenovou hladinu pro vaše produkty. 

Vaši Omni-channel strategii upravíme tak, aby se jednotlivé kanály navzájem podporovaly a doplňovaly. 

Nákupní proces

Zákaznická cesta by měla být co nejhladší. 

 • určení překážek v nákupním procesu 
 • odstranění všech nežádoucích kroků 
 • získávání zákazníků od konkurence

Cenotvorba

Správně nastavené ceny jsou základ úspěchu. 

 • přesný výpočet vstupních nákladů 
 • individuální nastavení cen a slevové politiky 
 • konec ztrátovým obchodům 

Omni-channel

Maximální využití všech prodejních kanálů. 

 • analýza stávajících způsobů prodeje 
 • nastavení a automatizace nových kanálů 
 • zavedení vnitřních a vnějších procesů 

Příklady úspěšných projektů

S čím jsme pomáhali

Klient nebyl schopný určit přesné náklady na prodaný obchodní případ, což mělo negativní vliv na slevovou i obchodní politiku. Spousta obchodů vedla ke ztrátám. My jsme zavedli systém, který tomu předchází. 

Jak jsme k tomu přistoupili

 • Zpracovali jsme podrobnou nákladovou analýzu. 
 • Navrhli jsme schémata pro efektivní řízení cenové, slevové a obchodní politiky. 
 • Zprovoznili jsme IT systém s automatickým a přesným výpočtem vstupních nákladů. 

A výsledky?

Podnik má dokonalý přehled o svých nákladech a nedělá ztrátové obchody. 

S čím jsme pomáhali

Dostali jsme za úkol celkově zvýšit obrat 14 prodejen a zachránit dvě pobočky s velmi podprůměrným obratem. 

Jak jsme k tomu přistoupili

 • Porovnali jsme jednotlivé pobočky mezi sebou i s konkurencí.  
 • Zanalyzovali jsme zákazníky a vytypovali nejprofitabilnější skupiny.  
 • Sestavili jsme seznam potenciálních lokálních klientů z B2B.  

A výsledky?

Zvýšení obratu i zisku. Každé pobočce jsme dodali seznam klientů s celkovým potenciálem v desítkách milionů. 

Expert

David Seibert

Managing partner v Expandist 

David pracoval přes 20 let na komerčních pozicích v managementu firem v ICT, FMCG, retailu či ve výrobě a soustředil se především na jejich nastartování k většímu růstu. 

Dnes funguje jako managing partner společnosti Expandist, která se zaměřuje především na nastartování on-line prodeje firem, nastavení omnichannel komunikace a na ziskový marketing.    

S CPE spolupracuje na projektech jako expert na rozvoj digitálních prodejních možností. 

 

Více o expertovi