3 pilíře provozní efektivity

Zajistěte své firmě trvalý a udržitelný růst pomocí efektivního provozního řízení. Naši experti vám pomocí propracovaného poradenského systému nastaví interní procesy, díky kterým získáte efektivní řešení široké škály provozních potřeb a problémů. 

Efektivní využití provozních nákladů

Obecně platí, že středně velké společnosti mají tendenci řešit svépomocí kromě jiného i nákup služeb, zboží a materiálu provozní povahy. Kvalifikace jednotlivých zaměstnanců však neodpovídá problematice a často se stává, že výrobní ředitel řeší logistiku nebo nákup např. obalových materiálů, i když to není jeho klíčová kompetence. Výsledkem je neefektivita, zbytečné plýtvání penězi. Prostřednictvím revize dodavatelů, produktů, nákupních procesů a schémat se dá zvýšit efektivita a dostat se na úspory nákladů v řádu desítek procent. 

Přímé úspory v jednotlivých kategoriích provozních nákladů vznikají díky tomu, že se neprověřuje pouze nákladová stránka (jednotkové ceny), ale spoří se i pomocí:  

 • revizí nákupních schémat a procesů,  
 • alternativními produkty,  
 • hluboké expertízy zahrnující znalosti tržních benchmarků a progresivních trendů.  
 

Příklady oblastí, kde můžeme zvýšit vaši efektivitu: 

  • Optimalizace spotřeby  
  • Nákupní schémata 
  • Infrastruktura – nákup, akumulace, spotřeba, Smart metering 
 • Global sourcing (nákup materiálů a zboží na vzdálených trzích)  
 • Průmyslové obaly  
 • Průmyslové plyny  
 • Odpadové hospodářství  
 • Správa vozového parku (objemy, výběr vozů, pravidla, podmínky nájmu, skryté náklady, vlastnit nebo pronajímat, SLA, čerpání PHM, monitoring)  
 • MRO (výrobní spotřební materiál)  
 • Pracovní oděvy  
 • Tisky, PMS  
 • IT, Telco, ICT  
 • Marketing, obchodní procesy/strategie  
 • Facility management (opravy a udržování, technická infrastruktura, ostraha, úklid, stravovací služby, outsourcing vs. insourcing)  
 • Komerční nájmy (analýza využití, optimalizace, podmínky)  
 • Pojištění (zásoby, majetek, průmyslové pojištění)  
 • Bankovní služby 
  • Financování – provozní, investiční, strukturované, exportu 
  • Trade finance – bankovní záruky, importní a exportní akreditivy, jiné druhy dokumentárních plateb, Forfaiting 
  • Cash Management– platební styk, karetní transakce a další služby pro maloobchodní prodej včetně e-commerce, řízení likvidity 
  • Treasury– devizové obchody, peněžní trh

Optimalizace interních procesů a postupů

Druhý pilíř přichází na řadu ve chvíli, kdy firma prochází fází konjunktury, nebo naopak začíná stagnovat její výkonnost. Výsledkem projektů v rámci druhého pilíře je, že firma za stejnou dobu a se stejnými náklady vyrobí více, nebo poskytne více služeb. Důkladným prověřením zavedených procesů se zajistí prostor pro další optimalizaci a rychlejší tvorbu hodnot.  

Příklady oblastí, kde můžeme zvýšit vaši efektivitu:

 • Výrobní optimalizace IIoT  
  • Zvyšování  kapacita, kvalita a spolehlivost dodávek, transparentnost výroby a výrobních linek kapacity, kvality a spolehlivosti dodávek, transparentnosti výroby a výrobních linek; 
  • Snižování výrobních nákladů náklady  
 • Skladové hospodářství  
  • Štíhlá logistika skladového hospodářství – optimalizace a zlepšování procesů v řízení toku materiálu je klíčovým tématem, které ovlivňuje způsob fungování a efektivitu celého dodavatelského řetězce  
  • Inventory management / řízení zásob – stanovení optimální pojistné zásoby tak, aby materiál nikdy nedošel a současně ho nebylo na skladě zbytečně mnoho  
  • Efektivní inventarizace  
 • Supply Chain Management  
  • Řízení toku materiálu a informací tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné zákaznické spokojenosti za co nejnižší náklady  
  • Snížení zásob  
  • Snížení nákladů na výrobu a distribuci k zákazníkovi (B2B, B2C), Zkrácení cesty výrobku na trh 
  • Zvýšení flexibility pro zákazníky 
 •  

Zvýšení produktivity a flexibility zaměstnanců

Na lidech stojí úspěch firem v každém odvětví. Lidé jsou zároveň jedním z nejdražších zdrojů. 

Poradenství v rámci 3. pilíře lze vnímat jako příspěvek k řešení významných provozních problémů a nákladů, které umožní zaměstnancům pracovat bez zbytečných bariér s nejvyšší přidanou hodnotou. 

Příklady oblastí, kde můžeme zvýšit vaši efektivitu:    

  • Lepší využití sladěním potřeby s množstvím  
 • Optimalizace administrativy  
  • RPA (Robot Process Automation) – SW robotizace manuálních administrativních činností, co je nudné a neproduktivní udělá robot)což přinese úsporu lidí nebo práce s vyšší přidanou hodnotou  
  • Optimalizace procesů finančních oddělení – zvýšení efektivity zpracování dat, standardizace, optimalizace, nasazení RPA  
  • E-fakturace – digitalizace informačního toku od dodavatelů  
 • Optimalizace mezd  
  • Optimalizace mezd, pracovních smluv, procesů  
  • Restrukturalizace složení mzdy  
  • Daňová optimalizace mzdy