Product Expert (PE)

Disponujete hlubokou znalostí příslušné problematiky, a jste nositelem specifických expertíz z oblasti optimalizace/zefektivnění provozních činností nebo profesionál v daném oboru? Pojďte s námi spolupracovat!

  • Budete poskytovat potřebnou podporu v předsmluvní fázi projektů. 
  • V rámci práce na projektech odpovídat za identifikaci neefektivit u klienta a jejich odstranění. 
  • Navrhovat mechanismy pro měření přínosů navrhovaných řešení. 
  • Navrhovat formu výstupů, které jdou ke klientovi. 
  • Poskytovat případnou asistenci a dohled při zavádění navrhovaných řešení u klienta. 
  • Zapojíte se do sítě specialistů z různých oborů, které spojují stejné hodnoty a cíle.  
  • Díky kombinování silných stránek jednotlivých členů budete realizovat projekty s významnými výsledky v rámci poskytnuté služby.  

Máte zájem o tuto pozici? Napište nám.