Projektový management ICT projektů 

Projektové řízení, nejen IS/ICT projektů, představuje plánování, organizování, monitorování a kontrolování všech aspektů projektu tak, aby došlo k zajištění předem definovaných cílů projektu v rámci dohodnutých kritérií. Bez schopného projektového manažera je tak pravděpodobnost úspěšnosti projektu velmi nízká.  

Příklady úspěšných projektů

Řízení strategických ICT projektů ČD Cargo

Transformační program je vyhlášen do roku 2022 a čítá 16 transformačních projektů a aktivit s rozpočtem v řádu stovek miliónů korun.  

V průběhu realizace programu transformace plní poradce tři klíčové role: 

 • odpovídá za řízení programu transformace včetně úvodního nastavení programu, jeho procesů a organizační struktury,  
 • koordinuje projektové manažery odpovědné za řízení vybraných transformačních aktivit,  
 • zajišťuje věcná plnění pro vybrané transformační aktivity typicky návrh budoucího stavu procesů a přípravu zadání pro implementaci procesů do jednotlivých informačních systémů, které nově navrhované procesy mají podporovat.  

 

Činnosti v rámci projektu:  

 • Postavil se řídící tým transformace složený z klíčových ředitelů z řad obchodu i provozu.  
 • Uvnitř organizace se nasdílela rámcová roadmapa všech transformačních aktivit a o postupu prací se pravidelně informoval management společnosti.  
 • Nastavil se striktní proces řízení změn včetně toho, že každá změna se ocenila a uživatel, který změnu požadoval, ji musel obhájit. To vedlo k výraznému poklesu změnových požadavků.  
 • Všechny projekty měly své projektové karty, kterými se sdílely informace o předmětu jednotlivých transformačních aktivit, o vlastnících, o harmonogramu a o vzájemných vazbách mezi projekty.  
 • Na členy projektového týmu se přeneslo know-how projektového řízení.  

Další úspěšné projekty

 • ČD Cargo, a.s. – Projektové řízení projektu Upgrade IS a architektury IS  
 • NET4GAS, s.r.o. – Projektové řízení implementace a integrace aplikace pro finanční řízení  
 • VODÁRNA PLZEŇ a.s. – Projektové řízení ICT projektů  
 • Technické služby Zlín, s.r.o. – Řízení implementace podnikového IS  
 • Frýdlantská vodárenská společnost a.s. – Projektové řízení implementace FaciCash  
 • ČEPS, a.s. – Projektové řízení implementace a integrace Treasury Management systému  
 • ČD – Informační systémy, a.s. – Řízení projektu Dispečerský informační systém  
 • Czech Coal a.s. – Projektové řízení implementace a integrace obchodního systému

Expert

Jakub Šebek

Manažer v Grant Thornton 

Jakub se zaměřuje na projekty v oblasti ICT poradenských služeb v rámci České a Slovenské republiky. Jakub má převážně zkušenosti v auditu stavu ICT ve veřejné správě a vodohospodářských společnostech a v oblasti procesu vývoje SW. 

Má certifikaci dle ISO/IEC 27000 ISMS, ITIL, TOGAF a ArchiMate. Dále může nabídnout znalosti související s IT v oblastech softwaru i hardwaru, procesním modelováním a Enterprise architekturou. 

Více o expertovi