Řízení projektových programů a projektů

Správné řízení projektu je základním předpokladem pro naplnění cílů projektu. 

Organizace v soukromé i veřejné sféře jsou v dnešní době potřebují řešit stále větší, složitější a komplexnější úkoly.  

Složitost dané problematiky často překračuje hranice jednoho odboru či klasické liniové struktury. 

Kvůli řešení složitých témat, a k podpoře interních zdrojů, pak organizace posilují své projektové týmy o externí profesionální projektové manažery. 

Čím větší projekt a čím více stran je do něj zapojeno, tím nutnější je dodržovat předem stanovená pravidla projektového řízení, postupovat v souladu s vyzkoušenou metodikou a mít zkušené projektové manažery. 

Kdy vzniká potřeba projektového řízení?

 • Řešení složitého projektu nebo projektového programu,na který není ve firmě dostatek interních kapacit nebo požadovaná expertíza. 
 • Chybí podpora při řízení externích dodavatelů k zajištění vyšší efektivity průběhu projektu a k řízení a eliminaci rizik. 
 • Potřeba „nezávislého a objektivního arbitra”, který zohlední vnitřní okolnosti ovlivňující výsledky projektu a zaměří se na naplnění všech definovaných cílů. 
 • Zajištění řízení projektu v souladu s dobrou praxí v oboru a v souladu s ověřenými mezinárodními metodikami. 
 • Komunikace nezkreslené reality o stavu projetu, tak o jeho výsledcích napříč organizací. 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Naše služby

 • Služby, které poskytujeme v souvislosti se zabezpečením role programového nebo projektového řízení spočívají v řízení celého projektového cyklu a všech oblastí nutných pro úspěšné naplnění cílů projektu.  
 • Dokážeme řídit předmět, harmonogram, rozpočet, kvalitu, změny, rizika a problémy, komunikaci, lidské zdroje a jejich kapacity i nákup. 
 • U ICT projektů nabízíme rovněž řízení procesů [link na službu Projektový management ICT projektů] migrace, integrace a testování. 

Přínosy

Využití externích projektových manažerů a projektových administrátorů přináší organizaci řadu benefitů, kterými je například: 

 • jistota vysokého standardu poskytovaných služeb, 
 • zastupitelnost – pokud externí projektový manažer z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje nebo není schopen pokračovat, je bez prodlení nahrazen, 
 • nezávislost a objektivitapři rozhodování. 

Expert

Jan Zajíček

Partner v Grant Thornton 

Jan vede v Grant Thornton Advisory divizi Transformation zaměřenou na řízení změn ve společnostech, projektové financování a zpracování strategických dokumentů a studií proveditelnosti. 

Primárně se zaměřuje na komplexní řízení projektů a projektových programů a na budování organizačních jednotek projektové kanceláře.  

Jan má zkušenosti i jako interní auditor integrovaných systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti. Je držitelem certifikátu Project Management Professional (PMP), certifikátu manažera kvality a certifikátu interního auditora dle ISO norem. 

V poradenství působí více než 15 let a za tuto dobu se podílel na realizaci projektů jak pro soukromou, tak veřejnou sféru. Přes 7 let se věnuje vzdělávání v oblasti projektového managementu. 

Více o expertovi